El pastor elèctric de Chapron SEC 10000 està dissenyat per a bestiar com cavalls , boví , boví i oví. És un pastor elèctric fiable i amb una qualitat contrastada que té un abast d’electrificació de 200km lineals, funciona connectat al corrent de xarxa i emet una energia de 4.5 juliols amb autocompesador de pèrdues i control visual de l’ estat de linia Característiques tècniques del pastor elèctric Chapron SEC 10000 : Alimentació 220 V Tensió 10000 V Consum 12 W Energia màxima 5 J Capacitat electrificació 200 km